levende tuin voor de particulier

Wonen in een veilige en gezonde leefomgeving vinden mensen belangrijk. De aandacht voor duurzaamheid neemt toe onder tuinbezitters. Een levende tuin draagt bij aan duurzame thema’s daarnaast zijn er nog tal van andere positieve effecten van groen op onze leefomgeving. Van veel van deze voordelen van groen is de particulier zicht niet bewust. Vaak ook niet van het feit dat met het toepassen van groen euro’s kunnen worden bespaard en zelfs verdiend.

GROENER

Een groene tuin vraagt niet per se meer onderhoud en is ook niet duurder dan een tegeltuin. Veel tuinbezitters zijn zich daarvan niet bewust. Ze willen best groener, maar het ontbreekt ze vaak aan kennis van ontwerp, aanleg, of planten. En dan wordt toch gekozen voor een bekend standaardplaatje en standaardbeplanting. Om hier niet zelf over na te hoeven denken kunt u ons benaderen. De verschillende thema’s kunnen een wens maar ook een vraag voor de tuinbezitter zijn zoals een plek voor rust en ontspanning, plukbloemen uit eigen tuin, minder wateroverlast of een betere lucht kwaliteit.

ECONOMIE

Groen in directe omgeving verhoogt de waarde van de woning met 4 tot 5% afhankelijk van de lokale omstandigheden. Dakgroen en gevelgroen vergroten de isolatiewaarde van de woning. Een besparing tot 73% op aircokosten in de zomer en tot 23% op de stookkosten in de winter. Dakgroen verlengt ook nog een de levensduur van de dakbedekking.

NATUUR

Er zijn tal van duurzame materialen voor in de tuin die bijdragen aan een betere leefomgeving voor mens, dier en plant. Kinderen die op jonge leeftijd contact hebben gehad met de natuur, vertonen op latere leeftijd vaak positieve houden ten aanzien van het milieu. Voor vogels, vlinders en bijen kunnen tuinen een belangrijk onderdeel zijn van hun voedselnetwerk in de stad of omgeving

KLIMAAT

In een groenere tuin kan het water in de bodem infiltreren of verdampen. Er hoeft minder neerslag te worden afgevoerd. Dit beperkt wateroverlast bij piekbuien. In natuurlijke zwemvijver kan zelfs worden gezwommen. Buitengroen vermindert ‘s zomers de hitte in en rondom de woning. Hitte is namelijk gevaarlijk voor ouderen en baby’s, zwangeren en chronisch zieken. Binnen groen zuivert de lucht van schadelijke stoffen afgegeven door tapijten, meubels en bouwmaterialen. Deze vorm van verontreiniging blijft anders vaak in de woning hangen. Door verdamping maakt binnen groen de lucht vaak minder droog waardoor mensen minder hoofdpijn hebben en zich daardoor beter kunnen concentreren. Planten verminderen de C02 concentratie en produceren zuurstof.

MENS

Geur roept herinneringen op. door geuren te herkennen voelen we ons veilig. Dit is prettig voor mensen met dementie. Voor stress verlangend effect is het belangrijk dat het groen goed zichtbaar is. Groene daken, wanden of gevels kunnen dus ook erg effectief zijn. Uitzicht op groen gaat gepaard met een lager stressniveau en een hoger gevoel van welzijn. Een groene omgeving is rustgevend en mensen herstellen zo sneller van stress. In wijken met groen hebben mensen minder last van angst stoornissen of depressiviteit. Voor mensen die veel tijd achter het beeldscherm doorbrengen, is de kleur van groen ontspannend voor de ogen. Ook herstelt ons concentratie vermogen sneller. In een groene omgeving is men overdag meer buiten en is actiever. Voor jongeren gaat groen gespaard met meer lichaamsbeweging vooral in de vorm van buitenspelen. kinderen die vaker buitenspelen in het groen zijn creatiever, zelfverzekerder, fitter en slimmer.

 

voldoende punten dus om na te denken over meer groen in de omgeving. Neemt u dus snel contact op met ons!